Hotline: 1900986813
 • CHUỖI GIẢI PHÁP LOGISTICS TOÀN DIỆN<br>HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

11 Điều Kiện Incoterms 2020 Phiên Bản Mới Nhất

0/5
(0 bình chọn)
Mục lục bài viết

1.Tổng quan chung

Incoterms là một loại văn bản/ bộ quy tắc được Phòng thương mại quốc tế (ICC) ban hành, nhằm giải thích các điều kiện thương mại quốc tế liên quan đến các vấn đề giao nhận hàng hóa. Các phương thức được diễn ra giữa người bán và người mua theo hợp đồng mua bán, với sự thoả thuận và giao kết giữa 2 bên.

Vai trò của Incoterms:

 • Trở thành ngôn ngữ thương mại quốc tế.
 • Trở thành nền móng của thương mại quốc tế.
 • Thúc đẩy sự phát triển của nền thương mại quốc tế.
 • Thúc đẩy các quá trình đàm phán, giao kết hợp đồng.

2.Nội dung các điều kiện thương mại Incoterms 2020

Nhóm các điều kiện vận tải đa phương thức:

2.1 EXW (Ex work) – Giao hàng tại xưởng

 • Cách quy định: EXW địa điểm quy định. Ví dụ: EXW Toyota Việt Nam, Vĩnh phúc, Việt Nam – Incoterms 2020.
 • Tổng quan: Rủi ro về hàng hóa sẽ được chuyển từ người bán sang người mua, được tính từ lúc giao hàng cho người mua ngay tại địa điểm xưởng của chính doanh nghiệp đó.
 • Nghĩa vụ chính của người bán:
  • Cung cấp hàng hoá theo đúng hóa đơn và chứng từ, dưới dạng văn bản giấy hoặc điện tử.
  • Kiểm tra ký mã hiệu, bao bì và các đặc tính hàng hóa.
  • Giao hàng chưa bốc lên ptvt của người mua.
  • Chuyển giao những rủi ro từ thời điểm giao hàng hoặc sớm hơn.
  • Chịu hoàn toàn các chi phí đến khi hoàn thành giao hàng.
  • Thông báo cho người mua các thông tin gồm: thông tin an ninh vận tải, thông tin bảo hiểm, hỗ trợ thông tin thông  quan XK…
 • Nghĩa vụ chính của người mua:
  • Thanh toán và chấp nhận chứng từ, hóa đơn mà người bán đã cung cấp.
  • Ký HĐ vận tải, trả cước để chuyên chở hàng hóa.
  • Nhận hàng; nhận di chuyển rủi ro khi người bán hoàn thành giao hàng hoặc có thể sớm hơn.
  • Cung cấp các bằng chứng nhận hàng đầy đủ cho người bán.
  • Chịu hoàn toàn tất cả chi phí kể từ khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng. Chịu các chi phí mà người bán hỗ trợ.
  • Thông quan xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).
  • Thông báo cho người bán về thời điểm, địa điểm nhận hàng, phương tiện vận tải…

2.2 FCA (Free Carrier) – Giao hàng cho người vận tải đầu tiên

 • Cách quy định: FCA địa điểm giao hàng quy định. Ví dụ: FCA Sân bay Nội Bài, Việt Nam – Incoterms 2020.
 • Tổng quan: Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sau khi đã giao hàng cho người mua, thông qua người chuyên chở tại địa điểm do người mua chỉ định. 
 • Nghĩa vụ chính của người bán:
  • Giao hàng cho người chuyên chở quy định, tại địa điểm đã quy định nằm trong nước của người bán. Chuyển dời rủi ro ở thời điểm giao hàng hoặc sớm hơn.
  • Bốc hàng lên phương tiện vận tải của người mua, nếu địa điểm giao hàng là tại cơ sở của mình hoặc giao hàng cho người vận tải trên phương tiện vận tải chở đến chưa bốc dở. Điều này sẽ áp dụng nếu giao tại một địa điểm khác cơ sở của mình.
  • Đảm bảo an ninh vận tải đến tại địa điểm giao hàng.
  • Nếu có thỏa thuận, người bán ký HĐVT theo những điều kiện thông thường.
  • Cung cấp chứng từ đầy đủ về giao hàng thông thường, nhằm hỗ trợ người mua lấy chứng từ vận tải hoặc chứng từ vận tải ghi chú hàng đã được bốc (On board BL).
  • Thông báo cho người mua biết về tình trạng giao hàng, thông tin bảo hiểm, an ninh vận tải,...
  • Chịu hoàn toàn các chi phí cho đến khi hoàn thành quá trình giao hàng, chi phí cung cấp chứng từ giao hàng thông thường, chi phí hỗ trợ của người mua, thuế phí XK.
  • Thông quan xuất khẩu hàng hoá.
 • Nghĩa vụ chính của người mua:
  • Ký HĐ vận tải và trả cước phí.
  • Thông báo cho người bán cụ thể về thời gian, địa điểm giao hàng, phương thức vận tải, người vận tải và các yêu cầu an ninh vận tải khác.
  • Nhận hàng và các rủi ro kể từ khi người bán hoàn thành việc giao hàng.
  • Chấp nhận bằng chứng giao hàng. Hoặc yêu cầu người vận tải phát hành cho người bán chứng từ vận tải ghi chú hàng đã bốc dở.
  • Thông quan NK.
  • Chịu các chi phí từ thời điểm người bán hoàn thành việc giao hàng; thuế phí NK; quá cảnh; chi phí hỗ trợ của người bán; chi phí phát sinh do lỗi thông báo hay người vận tải không thể nhận được hàng.

2.3 CPT (Carriage Paid To) – Cước phí trả tới đích

- Cách quy định: CPT địa điểm đích quy định. Ví dụ CPT Noibai Airport, Vietnam – Incoterms 2020.

- Tổng quan: Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, ngay khi giao cho người vận tải do chính mình thuê. Điều này được thực hiện tại địa điểm, nơi đã được quy định trong nước người bán.

- Nghĩa vụ chính của người bán:

 • Ký HĐVT (Hợp đồng thông thường, tuyến đường và cách thức vận tải thông thường, phù hợp tính chất hàng hóa). Thực hiện đúng trình tự theo các yêu cầu an ninh vận tải đến điểm đích.
 • Giao hàng, chuyển rủi ro.
 • Thông báo cho người mua tình trạng giao hàng, thông tin bảo hiểm, an ninh vận tải,...
 • Theo yêu cầu của người mua cung cấp toàn bộ chứng từ vận tải thông thường, được phát hành trong thời hạn giao hàng quy định. Điều này nhằm giúp người mua nhận hàng hoặc bán hàng trên hành trình.
 • Thông quan XK.
 • Trả cước, chi phí cung cấp bằng chứng giao hàng thông thường, an ninh vận tải, thuế phí XK. Trả các chi phí liên quan đến chuyển tải, chi phí dỡ hàng, quá cảnh nếu có quy định trong HĐVT.

Nghĩa vụ chính của người mua:

 • Nhận hàng, chịu di chuyển rủi ro.
 • Chịu hoàn toàn các chi phí sau khi hàng người bán hoàn thành giao hàng; chi phí trên đường vận chuyển cũng như chi phí dỡ hàng tại nơi đến nếu những chi phí này chưa nằm trong HĐVT; thuế phí NK; chi phí giúp đỡ của người bán…
 • Thông báo cho người bán thời điểm, địa điểm nhận hàng ở nơi đến nếu thỏa thuận.
 • Thông quan NK.

2.4 CIP (Carriage and Insurance Paid To) – Cước phí trả tới đích & bảo hiểm

- Cách quy định: CIP địa điểm đích quy định. Ví dụ CIP Noibai airport, Vietnam – Incoterms 2020.

- Tổng quan: Điều kiện này hoàn toàn tương tự với CPT, tuy  nhiên chỉ khác là người bán có thêm nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hóa. 

- Nghĩa vụ mua bảo hiểm: Bảo hiểm A (Viện những người bảo hiểm London) hoặc tương đương; Công ty uy tín; Giá trị tối thiểu 110% giá trị HĐ; Mua bằng đồng tiền HĐ; Chứng từ bảo hiểm chuyển nhượng được; Hiệu lực trên toàn bộ hành trình.

2.5 DAP (Delivered at Place) – Giao hàng tại điểm đến

- Cách quy định: DAP Công ty May 10, Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội, VN, Incoterms 2020

- Tổng quan: Người bán hoàn thành giao hàng khi đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua trên ptvt chưa dở, nhưng vẫn sẵn sàng để dỡ tại nơi đến quy định.

- Nghĩa vụ người bán:

 • Thông quan XK, quá cảnh.
 • Ký HĐVT, thực hiện các yêu cầu an ninh vận tải tới nơi đến. 
 • Cung cấp các loại chứng từ giao hàng, nếu người mua yêu cầu để nhận hàng.
 • Trả cước, chi phí cung cấp bằng chứng giao hàng, an ninh vận tải, thuế phí XK, quá cảnh. Trả chi phí dỡ hàng nếu có quy định trong HĐVT.
 • Giao hàng và chuyển rủi ro tại nơi đến.
 • Thông báo để người mua nhận hàng hoá.

- Nghĩa vụ người mua:

 • Thông báo thời điểm, địa điểm nhận hàng.
 • Thông quan NK.
 • Nhận hàng, nhận di chuyển rủi ro.
 • Dỡ hàng, trả phí dỡ nếu không được quy định trong HĐVT.

2.6 DPU (Delivered at Place Unloaded) – Giao hàng tại điểm đến chưa dỡ khỏi phương tiện vận tải

- Cách quy định: DPU Công ty May 10, Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội, VN, Incoterms 2020

- Tổng quan: Người bán hoàn thành giao hàng khi đặt hàng hóa, dưới yêu cầu của người mua trong tình trạng đã dỡ tại nơi đến quy định.

- Nghĩa vụ người bán:

 • Thông quan XK, quá cảnh.
 • Ký HĐVT, thực hiện yêu cầu an ninh vận tải tới nơi đến. 
 • Dỡ hàng, giao hàng, chuyển rủi ro tại nơi đến.
 • Cung cấp bất kỳ chứng từ giao hàng nào người mua yêu cầu để nhận hàng.
 • Trả cước, chi phí cung cấp bằng chứng giao hàng, quá cảnh, an ninh vận tải, thuế phí XK. 
 • Thông báo để người mua nhận hàng.

- Nghĩa vụ người mua:

 • Thông báo thời điểm, địa điểm nhận hàng.
 • Nhận hàng, nhận di chuyển rủi ro.
 • Thông quan NK.

2.7 DDP (Delivered Duty Paid) – Giao hàng đã nộp thuế

- Cách quy định: DDP Công ty May 10, Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội, VN, Incoterms 2020.

- Tổng quan: Người bán hoàn thành giao hàng khi đặt hàng hóa đã thông quan nhập khẩu, dưới sự định đoạt của người mua. Trong tình trạng chưa dỡ nhưng sẵn sàng để dỡ, tại nơi đến quy định.

- Nghĩa vụ người bán:

 • Thông quan XNK, quá cảnh.
 • Ký HĐVT, thực hiện yêu cầu an ninh vận tải tới nơi đến. 
 • Cung cấp bất kỳ chứng từ giao hàng nào người mua để nhận hàng.
 • Giao hàng, chuyển rủi ro tại nơi đến.
 • Trả cước, chi phí cung cấp bằng chứng giao hàng, thuế phí XNK, an ninh vận tải, quá cảnh, trả phí dỡ hàng nếu thuộc HĐVT.
 • Thông báo để người mua nhận hàng.

- Nghĩa vụ chính của người mua:

 • Thông báo thời điểm, địa điểm nhận hàng.
 • Nhận hàng, chịu di chuyển rủi ro.
 • Dỡ hàng, trả phí dỡ nếu không quy định trong HĐVT.

Nhóm các điều kiện chỉ áp dụng với vận tải biển

2.8 FAS (Free Alongside Ship) – Giao hàng dọc mạn tàu

- Cách quy định: FAS cảng bốc hàng quy định. Ví dụ: FAS cảng Hải Phòng, Việt Nam – Incoterms 2020

- Tổng quan: Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, sau khi đặt hàng dọc mạn con tàu, được người mua chỉ định ngay tại địa điểm bốc tại cảng bốc hàng.

- Nghĩa vụ chính của người bán:

 • Thông quan xuất khẩu.
 • Có thể thuê tàu theo điều kiện thông thường nếu có thỏa thuận.
 • Giao hàng dọc mạn tàu. Chuyển rủi ro ở thời điểm giao hàng hoặc sớm hơn.
 • Thông báo cho người mua về tình trạng giao hàng, an ninh vận tải, thông tin bảo hiểm...
 • Thực hiện các yêu cầu về an ninh vận tải cho đến khi giao hàng.
 • Cung cấp chứng từ giao hàng thông thường,  hoặc giúp người mua lấy chứng từ vận tải.
 • Chịu các chi phí cho đến khi hoàn thành giao hàng, thuế phí XK, chi phí hỗ trợ của người mua, chi phí cung cấp chứng từ giao hàng thông thường.

- Nghĩa vụ chính của người mua:

 • Ký HĐ thuê tàu và trả cước phí.
 • Thông báo cho người bán về thời gian, địa điểm giao hàng, tàu vận tải và các yêu cầu an ninh vận tải khác.
 • Nhận hàng và rủi ro kể từ khi người bán hoàn thành quá trình giao hàng.
 • Thông quan NK.
 • Chấp nhận bằng chứng giao hàng được người bán cung cấp. 
 • Chịu các chi phí từ thời điểm người bán hoàn thành việc giao hàng; thuế phí NK, quá cảnh; chi phí giúp đỡ của người bán; chi phí phát sinh do lỗi thông báo hay tàu chậm hoặc không nhận hàng.

2.9 FOB (Free On Board) – Giao hàng lên tàu

- Cách quy định: FOB cảng bốc hàng quy định. Ví dụ: FAS cảng Hải Phòng, Việt Nam – Incoterms 2020.

- Tổng quan: Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, ngay sau khi đặt hàng trên con tàu do người mua chỉ định tại địa điểm bốc tại cảng bốc hàng.

- Nghĩa vụ chính của người bán:

 • Thông quan xuất khẩu.
 • Có thể thuê tàu theo điều kiện thông thường nếu có thỏa thuận.
 • Thông báo cho người mua về tình trạng giao hàng, an ninh vận tải, thông tin bảo hiểm…
 • Giao hàng trên tàu, chuyển rủi ro ở thời điểm giao hàng hoặc sớm hơn.
 • Thực hiện các yêu cầu về an ninh vận tải cho đến khi giao hàng.
 • Chịu các chi phí cho đến khi hoàn thành giao hàng, chi phí cung cấp chứng từ giao hàng thông thường, thuế phí XK, chi phí hỗ trợ của người mua.
 • Cung cấp chứng từ giao hàng thông thường,  hoặc giúp người mua lấy chứng từ vận tải.

- Nghĩa vụ chính của người mua:

 • Ký HĐ thuê tàu và trả cước phí.
 • Thông báo cho người bán về thời gian, địa điểm giao hàng, tàu vận tải và các yêu cầu an ninh vận tải.
 • Nhận hàng và rủi ro kể từ khi người bán hoàn thành quá trình giao hàng.
 • Thông quan NK.
 • Chịu các chi phí từ thời điểm người bán hoàn thành việc giao hàng; thuế phí NK, quá cảnh; chi phí giúp đỡ của người bán; chi phí phát sinh do lỗi thông báo hay tàu chậm hoặc không nhận hàng.
 • Chấp nhận bằng chứng giao hàng được người bán cung cấp.

2.10 CFR (Cost and Freight) – Cước biển & tiền hàng

 • Cách quy định: CFR cảng đến quy định. Ví dụ: CFR cảng Hải phòng, Việt Nam – Incoterms 2020
 • Tổng quan: Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sau khi đã giao hàng trên tàu tại cảng bốc hàng.

- Nghĩa vụ chính của người bán:

 • Ký HĐ thuê tàu (Hợp đồng thông thường, tuyến đường và cách thức vận tải thông thường, phù hợp tính chất hàng hóa). Thực hiện yêu cầu an ninh vận tải đến điểm đích.
 • Giao hàng, chuyển rủi ro.
 • Thông quan XK.
 • Thông báo cho người mua tình trạng giao hàng, thông tin bảo hiểm...
 • Cung cấp trọn bộ chứng từ vận tải thông thường được phát hành trong thời hạn giao hàng quy định, giúp người mua nhận hàng hoặc bán hàng trên hành trình.
 • Trả cước, chi phí cung cấp bằng chứng giao hàng thông thường, an ninh vận tải, thuế phí XK. Trả chi phí liên quan đến chuyển tải, quá cảnh, chi phí dỡ hàng nếu có quy định trong HĐVT.

- Nghĩa vụ chính của người mua:

 • Nhận hàng trên tàu cảng bốc, chịu di chuyển rủi ro. Nhận hàng tại cảng dỡ từ người vận tải.
 • Thông báo cho người bán thời điểm, địa điểm nhận hàng ở cảng đến nếu thỏa thuận.
 • Chịu mọi chi phí sau khi hàng người bán hoàn thành giao hàng; chi phí trên tuyến đường vận chuyển cũng như các chi phí dỡ hàng, lõng hàng… tại nơi đến nếu những chi phí này chưa nằm trong HĐVT; thuế phí NK; chi phí giúp đỡ của người bán…
 • Thông quan NK.

2.11 CIF (Cost Insurance Freight) – Cước biển, bảo hiểm & tiền hàng

- Cách quy định: CIF cảng đến quy định. Ví dụ: CIF cảng Hải Phòng, Việt Nam – Incoterms 2020.

- Tổng quan: Bản chất tương tự với CFR, khác biệt duy nhất chính là người bán CIF có thêm nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hoá và cung cấp các chứng từ bảo hiểm đến người mua (tương tự CIP, chỉ khác mức bảo hiểm tối thiểu C).

3.Kết luận

Trên đây là những bài viết làm rõ về 11 điều kiện Incoterms 2020. Bài viết dựa trên các kinh nghiệm thực tế của Công ty DOLPHIN. Bên cạnh đó, để cập nhật những bài viết hay hơn về các thông tin về xuất nhập khẩu hoặc giá cước tàu; lịch tàu. Quý khách hàng có thể theo dõi trên fanpage để được cập nhật những bài viết mới nhất.

Mọi thắc mắc đóng góp ý kiến vui lòng liên hệ đến hotline hoặc hotmail của Công ty DOLPHIN chúng tôi theo thông tin bên dưới:

Share
Viết bình luận
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai, các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

1. Tổng quan chung Với sự phát triển của hàng hoá, kéo theo các nhu cầu trao đổi và buôn bán khôn..
1. Giới thiệu chung Bao bì thực phẩm là loại sản phẩm dùng để chứa đựng và bao gói thực phẩm, nhằ..
1. Giới thiệu chung - Ngành công nghiệp thép đang phát triển từng ngày. Nó được coi là ngành công..

Tin Tức Nổi Bật

Xuất xứ hàng hóa hàng hóa là nước, nhóm nước, hoặc vùng bờ cõi nơi phân phối ra tất cả hàng hóa hoặc..
1. Giới thiệu chung Sản xuất xuất khẩu là hình thức sản xuất kinh doanh mà các doanh ng..
1. Tuyến đường biển quốc tế là gì? Tuyến đường biển quốc tế hay còn được gọi là đường hàng hải qu..