Kinhtedothi – thông tin 20-02-2020 13:50: Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, môi trường kinh doanh logistics, chất lượng dịch vụ logistics, kết cấu hạ tầng đã được nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư, tạo thuận lợi cho giao thương các ngành hàng nông nghiệp.

 Quy mô logistics Việt Nam đang phát triển nhanh 

Trong những năm gần đây (đặc biệt 5 năm gần đây), do nhu cầu sản xuất, lưu thông và xuất khẩu, logistics Việt Nam đã phát triển nhanh chóng với tốc độ bình quân 14 – 16%/năm. Với quy mô giá trị 40 – 42 tỷ USD/năm, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á.

Logictics phát triển đã góp phần khắc phục dần những hạn chế của nông sản như rau quả, thủy sản có chu kỳ sử dụng ngắn, dễ hư hỏng, tính thời vụ và theo mùa, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản và giảm đáng kể tổn thất sau thu hoạch so với trước đây.

Cùng với các dịch vụ logistics, cơ sở hạ tầng giao thông, đường sá được nâng cấp và xây mới, bến bãi kho tàng xếp dỡ hàng hóa được mở rộng nên thời gian vận chuyển được rút ngắn đáng kể, chu kỳ sản xuất được rút ngắn, tạo điều kiện vận chuyển, lưu thông thuận lợi trong nước trên 130 triệu tấn nông sản/năm và hàng chục triệu tấn sản phẩm nông sản được xuất khẩu khắp thế giới.Cũng theo thống kê của Bộ NN&PTNT, cả nước hiện có 48 kho lạnh làm dịch vụ bảo quản nông thủy sản với công suất khoảng 700.000 palet và hàng nghìn kho lạnh với tổng công suất bảo quản ước đạt 2 triệu tấn sản phẩm phục vụ cho một số thị trường nhất định (chủ yếu là xuất khẩu). Ngoài ra, còn có hàng chục nghìn phương tiện xe lạnh và container lạnh phục vụ vận chuyển nông thủy sản.

Nguồn: kinhtedothi.vn